سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران (مقطع متوسطه 1)

این بار برای مقطع متوسطه اول
مسابقات شطرنج شهر تهران به میزبانی منطقه ۵ با سرداوری داور بین المللی خانم فقیه

و جانشین سر داور آقای آلمانی داور ملی در محل هیئت شطرنج استان تهران بر گزار شد.


این مسابقات هم مانند مسابقات مقطع متوسطه دوم به روش سوئیس انفرادی با نتایج تیمی قرعه کشی شد.

ادامه خبر

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران (مقطع متوسطه 2)

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران 
(مقطع متوسطه 2) به میزبانی منطقه ۵
با سرداوری داور بین المللی خانم فقیه و جانشین سر داور آقای آلمانی داور ملی در محل هیئت شطرنج استان تهران بر گزار شد. 
این دوره از مسابقات به روش سوئیس انفرادی با نتایج تیمی قرعه کشی شد.


ادامه خبر