اختتامیه مسابقات شطرنج دانش آموزی پسران مناطق 19 گانه شهر تهران

اختتامیه مسابقات شطرنج دانش آموزی پسران مناطق 19 گانه شهر تهران

کسب قهرمانی تیم متوسطه اول پسران شهر تهران

کسب نایب قهرمانی ابتدابی پسران شهر تهران
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود