سومّین جلسه فصلی حوزه ها و شهرستان های استان تهران

سومّین جلسه فصلی حوزه ها و شهرستان های استان تهران امروز مورخ ۲۸ آذر با حضور مسئولین هیئت شطرنج استان تهران و روسای شطرنج حوزه و شهرستان های استان تهران برگزار گردید.


در این جلسه ابتدا آقای دانشفر، ریاست محترم هیئت شطرنج استان تهران،  پیرامون برنامه ریزی هدفمند آموزشی و همچنین تقویم سال ۹۹ توسط حوزه ها و شهرستان سخنانی را ایراد نمودند. همچنین در ارتباط با برنامه ریزی جهت مسابقات رده های سنی کشور و همچنین المپیاد استعدادهای برتر کشور بر طبق فرم های ارسالی بحث و تبادل نظر گردید و روسای هیئت ها پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه کردند.
در ادامه ضمن بررسی عملکرد هیئت ها از هیئت های برتر به شرح ذیل تقدیر به عمل آمد.  

حوزه برتر: هیئت شطرنج جنوبغرب
شهرستان برتر: پاکدشت و بهارستان
سایت برتر: ملارد


ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود