دومین جشنواره شطرنج مدارس شاهد دختران شهر تهران

دومین جشنواره شطرنج مدارس شاهد دختران 

هیئت شطرنج جنوب غرب دومین جشنواره شطرنج مدارس شاهد دختران شهر تهران را به مناسبت دهه فجر در محل هیات شطرنج استان تهران با حضور ۱۲۰ شرکت کننده به مدت دو روز به تاریخ ۵ بهمن و ۸ بهمن ماه به سرپرستی خانم محبت خو و سر داوری رینا فقیه داور بین المللی و جانشین سرداور آقای آلمانی برگزار کرد.
این مسابقات به روش سوئیسی در ۵ دور و در سه جدول اجرا شد.


مقام های انفرادی:
مقام اول: زهرا حمداللهی ،
ثلاله احمدی
پارمیس معروف خانی

 

مقام های تیمی:
مقام اول؛ منطقه ۱۶ اموزش وپرورش،
مقام دوم:متطقه۱۷
مقام سوم:منطقه۱
مقام انفرادی متوسطه اول:
مقام اول:مرضیه پرسه
مقام دوم:فاطمه عزیزی
مقام سوم:درسا اردیخانی

 

مقام تیمی متوسطه اول:
متطقه۱۷ اموزش وپرورش
منطقه۱۳
منطقه۲

مقام انفرادی متوسطه دوم:
مقام اول:نرگس علی اصل
مقام دوم:زهرا قربانی
مقام سوم:حنانه فتحی
مقام تیمی متوسطه دوم:
مقام اول:منطقه۱۷
مقام دوم :متطقه۱
مقام سوم:منطقه ۹
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود